కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 10

telugu sex stories boothu kathalu ఆ మాట సుమతక్కకి చెప్పకుండా రావే! నువ్వూ నేనూ కానిచ్చేద్దాం!…అన్నా… … బాగోదేమోనే!…నువ్వు తినేయ్…తనొచ్చేదాకా నే ఆగుతా!… అంది… …అంత పాతివ్రత్యమేమీ ఒలకబోయనక్కర్లేదుతల్లీ!…తను నా మొగుడు!… అన్నా …మర్యాదకోసమన్నాగానీ…నా మొగుడెలా ఔతాడూ …నీమొగుడేలేమ్మా!…అంది కాస్త నిష్టూరంగా… …సారీయే!…నవ్వుతాలకన్నా!…అంటూ సర్ది, చెయ్యుచ్చుకుని దాన్నీ కూర్చోబెట్టా!… అన్నం మెతుకులు కెలుకుతూంటే, కాస్త గట్టిగా లాగించవే!, రాత్రంతా ఓపికుండాలిగా!…అంటూసిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూన్న సుమతక్కతో కొసరి కొసరి తినిపించి, నేనూ తిని…మా బెడ్రూంలో కబుర్లు మొదలెట్టాం…కాసేపటికే

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 9

telugu sex stories boothu kathalu ఆ పని…కాగానే… అంటూ కవిత బలహీనంగా మొదలెట్టగానే… …మీ పెదాలు కలుసుకున్న తర్వాత…అని నీ ఉద్దేశ్యం…అవునా?!…అంది పరిమళ చిలిపిగా …ఊఁ…అనుకోకుండా ఐపోయిందన్నానా!…మాటల్తో నన్నలా పొడవకు తల్లీ…పుణముంటుందీ!… …సర్లే …కానీ! …అ…ద…య్యాక…ఛీ!…ఎంతపని చేశానూ!… అని నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ, బావ ఛాతీమీద పూర్తిగా పడిపోకుండా చేతులడ్డెట్టుకుని తల దించుకుని నిలబడిపోయా ఓ రెండు సెకన్లు… …నువ్వెంత దూరంగా నిలబడిపోయినా, అల్లల్లాడిపోయే నీ…ఇవి… వెచ్చగా తగుల్తూనే ఉండుంటాయిలే!…అంటూ కవిత రొమ్ములవైపు సైగ

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 8

telugu sex stories boothu kathalu .ఏంటదీ?……అదేనమ్మా!…నీ మరిది పడ్డ మోజు… బావకీ ఉం…దా!?…అని!… అంది కవిత ఇంకిన్ని సిగ్గులు ఒలకబోస్తూ… …ఒహ్!…అదా!?…నువ్వే తీర్చు!… అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ… …అలాగే…నువ్ బావనెప్పుడు ఒప్పిస్తే అప్పుడూ! …దేనికీ?… …అదే!…ఒక్క…సారి…కధలో లా మా…ర…డానికి!… …నీ మరిదిని ఒప్పించే బాధ్యత నాదీ!… … అలా చేస్తే ఏవుంటుందోయ్!…జాణ…పద్మలా చేస్తే మౙా గానీ!! …అంటే!?…రం…కు…వెలగబెడదామా!…అంది కవిత ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో… …తప్పేమిటిటా?!… వాళ్ళు …చే…సే…వన్నీ మనకి చెప్పి చేస్తున్నారా?…అందాకా ఎందుకూ?…నే చూసి

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 7

telugu sex stories boothu kathalu నీ కలవాటైపోయిందికనక వెంటనే సర్దుకున్నావుగానీ, నీ ఫ్రెండు మాత్రం …అ…మ్మో… అంటూ తొడలు దగ్గరగా ముడిచేసుకుంది… దాంతో కసి పెరిగి ఇంకాస్త బలంగా గెంటా!…బిఱ్ఱు గా నైనా …ఇంకాస్త ది…గిం…ది… లో…లోతుల్లోంచి ఊట ఎదురొచ్చేస్తూంటే …ఇదీ…పధ్ధతి…అనిపించి ఆవిడ …అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ….అ…య్య్ఁ…య్యోఁ… అని అంగలారుస్తూన్నా, తలని దిండుకి థపా థపా బాదేసుకుంటున్నా పట్టించుకోకుండా మూడ్నాల్గంచెల్లో కొసకంటా దింపేసి, చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకినమేరకి అంకించేసుకుంటూ తన ఒంటికతుక్కుపోయి…

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 6

telugu sex stories boothu kathalu .చెప్తా విను… …భ…యం…గా…ఉం.ది బాబూ!…అంటూ గొణిగితే…నాకేమనిపించిందో తెలుసా!… ముసిలాడి …దా…న్ని… చూసిన కళ్లతో…నీ…వాడ్ని…చూడ్దం వల్ల!… అన్నాడే గర్వంగా!… ఫే…ద్ద…పోటు…గాడివి కదూ!…అన్నానోయ్… అంటూ పరిమళ మొహం చూసింది… …వెక్కిరించక్కర్లేదమ్మా!…మొన్న చూసేసరికి నాకే గుండెలు దడదడలాడాయ్…అంటూ సపోర్ట్ చేసి..ఊఁ…కానీ!…అందావిడ, మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ… …సమర్థించావ్ లే…… అ…దం…టే… భయమందిట దీన్లాంటి లంజొకర్తి… ఊఁ…చెప్పూ!… అంటూ పొడిచానోయ్, మూతి మూడొంకర్లు తిప్పీ … అంది కవిత …దాంతోబాటు నన్నూ తిడుతున్నావేంటీ?…నీ బావది చూస్తే

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 5

telugu sex stories boothu kathalu మర్నాడు మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి… అంటే కవిత స్కూల్ నుంచి ఇంటికొచ్చిన ఓ అరగంటైందో లేదో… వచ్చావా కవితా!?… అంటూ వచ్చేసింది పరిమళ…ఓ చంకలో జోగుతూన్న పిల్లాడ్నీ, మరో చేతిలో ఓ టిఫెన్ డబ్బానీ పుచ్చుకుని… … ఇప్పుడే!…కాఫీ పెడ్దామనుకుంటూన్నా..కలుపుకొస్తా…కూర్చో!… అంది కవిత వెనక్కి తిరగబోతూ… …ముందీ ఆలూ బజ్జీలు కానిద్దాం… అంటూ కవితనాపి, పిల్లాడ్ని మంచం మీద పడుకోబెట్టి దివాన్ మీద సెటిలైంది పరిమళ… ఓ రెండు నిముషాలు
Page 2 of 22
1 2 3 4 22

Online porn video at mobile phone